Mikro İşlemci

ECOMELT SİSTEMİ KONTROL BİLGİSAYARI

Küçük kapasiteli Endüksiyon Ocağı Sistemlerinde performanstan ödün vermeyen ancak daha ekonomik bir endüksiyon ocağı sistemidir. Bu sistemde, EGES tarafından tasarlanmış bir kontrol bilgisayarı kullanılmıştır. PLC haricinde diğer sistemlerle tamamen aynıdır. Bu sayede aynı tasarım geçerli olduğundan aynı performans ile ergitme yapmaktadır.

Bu sistemde gerekli olan bütün noktalardan ölçümler alıp bunları değerlendirip kararlar alan ve bu kararlar sonucunda sistemin davranışını belirleyecek noktalarda sisteme yön veren yazılımların çalıştırıldığı endüstriyel amaçlı küçük bir bilgisayardır.

Ölçülen veriler genelde sıcaklık, akış, hız, güç gibi analog değerlerle, bir düğmenin basılı olup-olmadığı, bir kontağın konumu, bir motorun çalışıp çalışmadığı gibi çeşitli sayısal ifadeler olabilir. Bu sayede kullanıcı cihazını kolayca kullanır ve problemlerini yine kolayca teşhis edebilir.

EGES Ecomelt Endüksiyon Ocağı Kontrol Bilgisayarı da sistemi sürekli denetler, kullanıcının komutlarını uygun bir şekilde sisteme aktarır ve sistemi yönetir. Herhangi bir problemde kullanıcı ve sistemde oluşabilecek kayıpları en aza indirerek güvenliğini sağlar. Ayrıca problemleri oldukça detaylı bir şekilde kullanıcıya bildirir.


KONTROL BİLGİSAYARI EKRANI

Ecomelt Sisteminde de operatör panelinin işlevini gerçekleştirmek, kullanıcıyı bilgilendirmek ve yönlendirmek için 4 satır 20 karakter özelliğine sahip bir ekran kullanılmıştır. Ekrandaki menülere ulaşabilmek ve gerekli fonksiyonları yerine getirebilmek için 5 adet tuştan oluşan bir tuş takımı mevcuttur.